Strona główna Oferta Kontakt

Firma Emmeci Costruzioni Sp z o.o. zrodziła się z trzydziestoletniego doświadczenia w sektorze budownictwa cywilnego oraz przemysłowego włoskiej firmy SIDA s.r.l. będącej jej udziałowcem.

W Polsce będzie prowadziła działalność w zakresie:
  • Budownictwa mieszkalno – cywilnego
  • Budownictwa obiektów przemysłowych
  • Zakładu produkcji konstrukcji metalowych związanych z sektorem budownictwa mieszkalnego oraz sektorem przemysłowym.
Dla potrzeb prowadzenia swojej działalności firma zakupiła już obszerne tereny budowlane, zarówno w celu realizacji obiektów budownictwa cywilnego jak i w celu realizacji obiektów przemysłowych i handlowych.

Ponadto firma posiada park maszynowy oraz sprzęt budowlany umożliwiający realizację we własnym zakresie wszystkich prac związanych z prowadzoną przez nią działalnością budowlaną.

Celem, jaki sobie postawiła firma, jest realizacja obiektów po niskich kosztach z wykorzystaniem awangardowej techniki.